logo
.
 
Historia
histoire

Powrót - back

„Kepi Blanc” dla każdego legionisty

„Kepi Blanc” dla każdego legionisty

 

 

Miesięcznik Legii Cudzoziemskiej „Kepi Blanc” obchodził w 2007 r. swoją sześćdziesiątą rocznicę. Jest to  jedyne ogólnolegijne pismo ukazujące Życie  tej formacji i przeznaczone przede wszystkim dla legionistów, byłych legionistów bądź osób związanych z Legią. Ma to swoje przełożenie również w systemie dystrybucji.

 

 

Pierwszy numer magazynu „Kepi Blanc” ukazał się na rocznicę Camerone w 1947 r. , jako datę narodzin miesięcznika przyjmuje się 30 kwietnia 1947 r. , a miejsce narodzin to 3, rue Faurax, w Sidi Bel Abbes we francuskiej Algierii.

 

 

 

Za ojców miesięcznika uznaje się kapitana Hallo oraz kapitana Gheysens, ten ostatni osobiście zaprezentował pierwszy numer ‘KB’ pułkownikowi Gaultier komendantowi DCRE. Misja miesięcznika już wówczas była jasna – informować o życiu oddziałów Legii gdziekolwiek by się one nie znajdowały, przedstawiać życie legionistów, wspaniałe karty historii i wszelkie interesujące dla żołnierzy Legii wiadomości. Z założenia miało to być pismo wewnętrzne Legii.

 

‘Kepi Blanc’ nie było jednak pierwszym pismem Legii. Zresztą święto Camerone było tutaj dość istotnym punktem. Otóż, 30 kwietnia 1912 r. ukazało się pierwsze pismo Legii pod tytułem „La Légion Étrangère”. Był to oficjalny organ związku byłych legionistów zarówno we Francji jak i koloniach. Redakcja znajdowała się w Paryżu, a finansowane było ze środków pochodzących z abonamentu. Przeciętnie objętość egzemplarza wynosiła 24 strony, a na treść składały się przede wszystkim teksty historyczne. Magazyn był miesięcznikiem, a w latach ’30 dwumiesięcznikiem, wówczas redakcja przeniesiona została do Marsylii. Magazyn ukazywał się w zasadzie do 1939 r. Od lipca 1945 r. kontynuowana była działalność pisma pod inną nazwą „Vert et Rouge”. Dużą zasługą pisma była ciekawe reportaże z Indochin jakie zamieszczane były w magazynie od 1948 r. Właśnie ten tytuł stał się prekursorem stałych informacji z poszczególnych oddziałów, które zbierane były przez specjalnych korespondentów. Istotnym novum stał się rozwijający się bardzo dynamicznie dział fotograficzny, który znacznie uatrakcyjniał kolejne wydania. Magazyn ukazywał się do 1959 r.

 

Warto także wspomnieć, iż ukazywało się także wiele periodyków wydawanych przez poszczególne regimenty i dystrybuowane w obiegu zamkniętym, abonamentowym. Warto wspomnieć tutaj o periodyku „Sept flammes” wydawanym przez 1 Kompanię 2 REI oraz „La Liaison” wydawanym prze 1 REC.

 

Wiedząc o takiej różnorodności tytułów i zapotrzebowaniu na ich wydawanie pułkownik Gaultier podjął decyzję o stworzeniu jednego, wspólnego dla całej Legii magazynu. Miejsce redakcji znalazło się w kolebce Legii, Sidi Bel Abbes, przy znamiennej również ulicy imienia Faurax, który był jednym z dowódców Legii podczas kampanii w Dahomeju w 1892 r. Druk magazynu odbywał się w drukarni Roidot przy Pl. Carnot. W późniejszym czasie miesięcznik był drukowany w koszarach Viénot w Sidi, wspomnienia z tych czasów można zobaczyć w dzisiejszej redakcji w Aubagne. Magazyn ‘KB”’ zmieniał się  poprzez te ponad 60 lat. Od 30 kwietnia 1947 do 30 kwietnia 1952 r. winieta magazynu była czarno-biała, ułożona centralnie a litery pisane kursywą. Gazeta liczyła wówczas 16 stron w formacie 29x43 cm. W numerze 61 z 1 maja 1952 pojawiła się winieta zmniejszona będąca pierwowzorem dzisiejszej. W 1954 r. pojawia się dział wiadomości, zaczynają się również pojawiać zdjęcia kolorowe. Ulega zmianie wówczas format pisma na 24x31 cm, który pozostaje nie zmieniony do 1975 r. W maju 1975 r. format zmienia się na 23x29 cm i pozostaje taki do grudnia 1994 r. Od numeru 552, w styczniu 1995 r. format pisma zmienia się na A4 czyli 21x29,7 cm. Powód jest prozaiczny, chodzi o jak najłatwiejszą wysyłkę pisma. Od listopada 1995 r. winieta pisma jest  na stałe umieszczona w lewym górnym narożniku. Pismo dystrybuowane jest przede wszystkim w abonamencie, w garnizonach Legii dostępne jest gratis dla wszystkich legionistów w kantynach. Od maja 2001 r. pismo uległo restrukturyzacji polegającej przede wszystkim na „cywilnym’ zarządzaniu kwestiami marketingowymi i biznesowymi, natomiast redakcja pozostaje nadal „legijna”. Dzisiejszy ‘Kepi Blanc’ to 72 strony w kolorze ukazujące życie wszystkich jednostek Legii, masa fotografii i ilustracji, ciekawe reportaże, teksty historyczne, wiadomości bieżące, informacje z kancelarii czyli awanse, rotacje personelu, zakończenie służby. Magazyn trafia do wielu krajów świata, gdzie są jego prenumeratorzy. Jest to najlepsze wydawnictwo ciągłe pozwalające śledzić rozwój i życie Legii Cudzoziemskiej. Wiele szczegółów można znaleźć na stronie miesięcznika www.kbmagazine.com